Wat staat er op mijn loonstrook?

 • 27 augustus 2021
 • 15 april 2024

Of je nu via een directe werkgever werkt, of bij een uitzendbureau, je ontvangt altijd een loonstrook. Per week, of per maand, net wat er is afgesproken. Het bedrag onderaan de streep, wat je op je rekening gestort krijgt, is jouw netto loon. Maar, wat wordt er nu allemaal ingehouden van je brutoloon? PDZ legt het uit! 

Brutoloon vs. nettoloon
Als je ergens begint met werken, spreek je een brutoloon af, per uur of per maand. Van dit brutoloon gaan een aantal belastingen en sociale bijdragen af. En er komen toeslagen bij. Uiteindelijk houd je een nettoloon over. Dit bedrag ontvang je op je bankrekening. Welke zaken er precies van je brutoloon afgehaald worden, zetten we hieronder op een rijtje. Zo kun je zien hoe je loon is opgebouwd.

Persoonlijke gegevens
Naast je persoonlijke gegevens, zoals je adres en geboortedatum, zie je ook je Burgerservicenummer (BSN) en je bankrekeningnummer. Ook de datum wanneer je in dienst bent gegaan en hoeveel uur je werkt. Bij loonheffingskorting staat een JA of NEE. Loonheffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen, deze korting mag je maar bij één werkgever laten toepassen.

Wat kun je extra ontvangen bovenop bij je salaris?

 • Werk je in wisselende diensten, dan ontvang je vaak nog een onregelmatigheidstoeslag (ORT), overwerktoeslag of een ploegendiensttoeslag. Hoeveel dit is, verschilt per werkgever.

 • Een reiskostenvergoeding. Dit kan een vergoeding per kilometer zijn, of op basis van openbaar vervoer. Gemiddeld genomen bedraagt de vergoeding € 0,19 cent voor woon-werkverkeer.

 • Het vakantiegeld is minimaal 8% van het brutoloon dat je ontvangt. Dit ontvang je één keer per jaar of één keer per maand.

 • Bonussen en winstuitkeringen. Als je goed werk hebt geleverd of het bedrijf heeft winst gemaakt, ontvang je per maand, per kwartaal of per jaar een bonus. Hoeveel je ontvangt, hangt af van de afspraken die gemaakt zijn en in welke belastingschaal je zit.

 • Pensioenvergoeding, ziektekostenvergoeding, scholingsbudget, allemaal zaken die er nog eventueel bij kunnen komen.

Wat gaat er van je salaris af?

Pensioen
Het bedrag dat je iedere maand afdraagt aan pensioenpremie is sterk afhankelijk van je
werkgever en eventueel de CAO waar je werkgever onder valt. Gemiddeld genomen draag je maandelijks ongeveer 15% af aan pensioenpremies. Afhankelijk van je werkgever, wordt hiervan een (groot) gedeelte vergoed door je werkgever. Daarom is het zo belangrijk om een pro forma proefberekening te vragen omdat het bedrag voor je eigen bijdrage overal kan verschillen en deze verschillen kunnen soms flink zijn.

Op je salarisstrook zie je alleen het gedeelte dat jij moet afdragen. Dit is een percentage van de pensioengrondslag. Het percentage kun je opzoeken in je pensioenreglement of CAO. Tip: bij veel werkgevers is dit reglement op de online portal beschikbaar.

Loonheffing
Een van de grootste inhoudingen op je brutoloon zijn de loonheffingen. Deze loonheffing
bestaat uit:

 • Loonbelasting

 • Premie volksverzekeringen

 • Premies werknemersverzekeringen

 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Hoe weet je nu of het bedrag dat wordt ingehouden ook echt klopt? Dit kun je controleren met tabellen van de Belastingdienst.

 • Neem je brutoloon en zoek dat bedrag op in de tabel van de Belastingdienst. Valt je bedrag tussen twee bedragen in? Neem dan het lagere bedrag. Kijk vervolgens in de kolom rechts welk bedrag jij moet betalen aan loonheffing.

 • Voor het overgrote deel en de meest standaard situaties, kom je in de kolom terecht ‘Jonger dan AOW-leeftijd’; en ‘met loonheffingskorting’. Op het moment dat je bijvoorbeeld twee banen hebt, mag je maar één keer loonheffingskorting gebruiken. Dit is ook meteen de reden dat je bij een tweede baan, netto minder overhoudt dan bij je eerste baan.

 • Bij een jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting wordt het uiteindelijke bedrag verrekend dat je aan loonheffing moet betalen.

Andere inhoudingen
Alsof het al niet ingewikkeld genoeg is, zijn er nog legio andere vergoedingen of inhoudingen mogelijk. Denk dan bijvoorbeeld aan de volgende inhoudingen:

 • Bijtelling leaseauto 

 • Eigen bijdrage leaseauto;

 • Inhouding voor studiekosten of studie-uren

 • Inhouding voor de personeelsvereniging.

 • Vergoeding voor woon-werkverkeer

 • Vergoedingen voor je telefoon, fitness abonnement etc.

 • Netto vergoedingen.

Digitale loonstrook
Het is ook mogelijk om een digitale loonstrook te geven. Dit kan echter niet zomaar. Je werknemer moet hier namelijk uitdrukkelijk mee instemmen. Als hij liever een papieren loonstrook ontvangt, dan moet je hem dus in deze vorm blijven geven. Daarnaast moet hij de digitale loonstrook kunnen opslaan. Op die manier kan hij de loonstrook ook op een later moment raadplegen.
 
Heb jij vragen over jouw loonstrook van PDZ Uitzendbureau? Neem dan contact op met onze midoffice door te bellen naar: 075-6501095

Sluiten