PDZ biedt werk- leertraject aan in zorgsector

Gepubliceerd: 28 februari 2019, 11:20
Laatst bewerkt: 28 februari 2019, 11:23
Met trots mogen we meedelen dat wederom vier kandidaten een werk-leerovereenkomst hebben getekend via PDZ Zorg & Welzijn. Sinds een aantal jaar leidt PDZ actief medewerkers op in de zorgsector. In januari heeft PDZ Zorg haar opleidingsbeleid scherper vormgegeven.

Eén van de doelstellingen is het opleiden van kandidaten uit een uitkeringspositie naar een baan in de zorg, zowel op korte- als op lange termijn. Tevens is het ontwikkelen van medewerkers een speerpunt, om een natuurlijke doorstroom van functies te houden (van helpende naar verzorgende tot verpleegkundige). Het tekort aan gekwalificeerd personeel in de gezondheidszorg neemt de komende jaren verder toe. Verwacht wordt dat er in 2018 en 2019 ruim 52.000 banen in de zorg bijkomen. 

Het tekort komt mede door aangescherpte kwaliteitseisen voor zorgpersoneel en vergrijzing van het huidige personeel. Aan de andere kant neemt het aantal mensen dat gebruik maakt van de zorg toe. Vorig jaar juli luidde VGZ en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) al de alarmbel over een dreigend, structureel tekort aan verpleegkundigen. 

Uitzendkrachten van PDZ krijgen na het behalen van hun diploma een arbeidsovereenkomst van minimaal 1 jaar aangeboden, met de intentie tot verlenging plus het volgen van een vervolgopleiding in de zorg. Ook worden PDZ uitzendkrachten direct in dienst genomen bij de opdrachtgever. In beide situaties is de kandidaat duurzaam geactiveerd op de arbeidsmarkt en hoeft geen aanspraak te maken op een uitkering. Elin Gerlagh, zelf met een achtergrond in de zorg en nu een aantal jaren werkzaam als vestigingsmanager bij PDZ Zorg & Welzijn, geeft aan: “Met het PDZ opleidingsbeleid dragen we graag ons steentje bij aan het terugdringen van het tekort aan personeel in de zorg.”