Privacy Statement

Privacy statement

PDZ is dienstverlener in het ter beschikking stellen van arbeid. PDZ behoort tot een groep ondernemingen die vallen onder één overkoepelende organisatie; Stan Partnerships B.V.. Dit privacyreglement is opgesteld vanuit Stan Partnerships en geldig voor al haar verschillende ondernemingen. In dit reglement zullen alle ondernemingen waarop dit reglement betrekking heeft verder worden aangeduid onder de verzamelnaam STAN.
               
Voor onze dienstverlening is het noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te verwerken. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en houden ons daarom strikt aan de regels die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van privacy. Wij realiseren ons dat het voor jou van belang is om te weten hoe jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt en worden uitgewisseld. Door middel van dit privacyreglement willen wij inzichtelijk maken wat wij met de persoonsgegevens doen die jij aan ons verstrekt. Zo vind je in dit privacyreglement onder andere antwoord op de vraag welke persoonsgegevens door ons worden opgeslagen in de administratie, aan wie jouw persoonsgegevens worden verstrekt (en wanneer), hoelang wij jouw persoonsgegevens bewaren en wat jouw rechten zijn ten aanzien van de verwerkingen van de persoonsgegevens door ons.
 
De bepalingen in dit privacyreglement zijn van toepassing op:
  1. aspirant-uitzendkrachten die zich als werkzoekende hebben ingeschreven bij een van onze organisaties en uitzendkrachten die tewerkgesteld zijn/worden bij onze opdrachtgevers;
  2. (interne) werknemers van STAN die niet ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgevers (kantoorpersoneel);
  3. voormalig werknemers jegens wie een van onze ondernemingen verplichtingen hebben indien zij eigenrisicodrager voor de Ziektewet en/of de WIA is;
  4. alle bezoekers van onze websites;
  5. werknemers of vertegenwoordigers van onze (potentiële) zakelijke relaties (waaronder leveranciers en opdrachtgevers van STAN).
Download het privacy statement