Menu

ADCC & PDZ gaan voor veiligheid

  • 12 november 2021
  • 22 juni 2022

VCU & ISO 

PDZ Uitzendbureau is zowel VCU- als ISO-gecertificeerd. VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en is bedoeld voor uitzendondernemingen die aan VCA-gecertificeerde bedrijven personeel leveren. Met het VCU-certificaat tonen we aan dat wij veiligheidsbewustzijn bevorderen bij onze vaste medewerkers, de veiligheidsrisico’s van onze opdrachtgevers kennen en ook de door ons uitgezonden uitzendkrachten zich van die risico’s bewust zijn. Met het ISO-certificaat laten we zien dat er een gedegen kwaliteitsorganisatie aanwezig is, waarmee we in staat zijn onszelf continue te verbeteren.

Verplichtingen 

Als uitzendbureau zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van onze uitzendkrachten. Wij hebben de plicht om onze uitzendkracht vóór de start van de werkzaamheden in te lichten over de risico’s op de nieuwe werkplek en met welke veiligheidsmaatregelen er rekening gehouden moet worden. De opdrachtgever is op zijn beurt verplicht de juiste informatie aan ons te verstekken met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.

Controle eerste werkdag 

Om zeker te weten dat de uitzendkracht goed is opgevangen en of de uitzendkracht de veiligheids-/werkinstructies heeft ontvangen en deze ook gebruikt, controleren wij dit met de controle eerste werkdag. Ook met de opdrachtgevers doen wij een controle eerste werkdag.

Als er dan toch iets fout gaat 

Ondanks alle aandacht voor veilig werken kan er toch een (bijna) ongeval plaatsvinden. Wanneer zich dit voordoet laten wij altijd een ongevallenformulier door de opdrachtgever invullen. De (bijna) ongevallen zijn echt leermomenten voor ons en wij zitten dan ook bovenop de opvolging van het ongeval. Welke maatregelen gaat de opdrachtgever bijvoorbeeld nemen om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen. Waar nodig adviseren wij en sturen wij bij!

Sluiten