STAN maakt werk van financiële fitheid uitzendkrachten

Gepubliceerd: 5 juni 2019, 10:57
Laatst bewerkt: 6 juni 2019, 11:54
Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Werkgevers en werknemers moeten ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk. Het organiseren van deze wendbaarheid en het organiseren van het arbeidsfit maken en houden van werknemers is sterk verweven in de missie en visie van STAN Partners.

STAN Partners doet al heel veel op het gebied van het arbeidsfit maken en houden van uitzendkrachten. Zo houden wij onder andere loopbaangesprekken met onze uitzendkrachten en hebben we een uitgebreid opleidingsprogramma. Echter, wij gaan graag een stapje verder in het organiseren van de arbeidsfitheid van onze uitzendkrachten!

Uit onderzoek van Doorzaam is gebleken dat een groot aantal uitzendkrachten ontevreden is over zijn of haar financiële situatie. Dit verschilt van niet tevreden tot slapeloze nachten door geldgebrek en de bijbehorende problemen. Daarnaast is een werkgever/opdrachtgever al snel 13 duizend euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen (lagere productiviteit, hoger ziekteverzuim, verwerken loonbeslagen).

Financiële fitheid is dus een belangrijk onderwerp. Deze vormt de basis om arbeidsfit te worden en te blijven. Als een medewerker zich zorgen maakt over geld, levert dat ongelooflijk veel stress op. Dan kun je je als organisatie nog zo hard inzetten om hem/haar arbeidsfit te maken en te houden, maar als je dit onderwerp laat liggen, kom je met een medewerker die financieel niet fit is niet verder.

Het merendeel van de werkgevers ontdekt pas dat een werknemer financiële problemen heeft als deze ernstige betalingsachterstanden heeft of als er beslag is gelegd op zijn loon. Vaak kunnen deze problemen verkleind of zelf voorkomen worden als de werkgever deze eerder signaleert en het gesprek aangaat met de werknemer.
In het kader daarvan laat STAN Partners haar medewerkers trainen door het NIBUD om financiële problemen vroegtijdig te kunnen signaleren en bespreekbaar te maken. Op deze manier maakt STAN Partners werk van de financiële fitheid van haar uitzendkrachten.