PDZ verbetert service

Gepubliceerd: 28 februari 2019, 11:39
Laatst bewerkt: 28 februari 2019, 11:40

Om onze missie en visie uit te dragen aan kandidaten, werken we in samenwerking met een marketingbureau aan het vormgeven van een digitale strategie. Om deze aan te laten sluiten bij de behoefte van onze doelgroepen hebben we een medewerkers onderzoek laten uitvoeren door een externe partij.

Voor het onderzoek hebben we 1.550 kandidaten gevraag hun mening te geven over de dienstverlening van PDZ. Uiteindelijk hebben 220 kandidaten deelgenomen aan het onderzoek en zijn er een aantal interessante resultaten uit gekomen. Hier wat conclusies: 

  • 50% van de respondenten is bewust bezig met hun toekomst. Uit de cijfers van dit onderzoek blijkt dat ruim 40% van de doelgroep meer contact wil over onderwerpen als ‘toekomst’ en ‘nieuwe job opportunities’. Daarnaast komt ook in dit onderzoek naar voren dat 50% van de respondenten meer hulp wilt bij het maken van een cv. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een grote groep bezig is met de toekomst.
  • Een groot deel van de doelgroep geeft aan behoefte te hebben aan persoonlijk contact.
  • Een groot deel van de doelgroep is online op specifieke momenten. De avond is voor sociale media het meest populair.
  • 58% gebruikt sociale media voor het zoeken naar werk.
  • Opvallend hierbij is dat het onder deze doelgroep Facebook even hoog scoort als LinkedIn.