NEE tegen discriminatie

Gepubliceerd: 28 februari 2019, 11:43
Laatst bewerkt: 28 februari 2019, 11:43
“Diversiteit op de werkvloer betekent een betere afspiegeling van de samenleving: meer verschillen in nationaliteit, leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging en seksuele geaardheid. Maar ook verschillen in werkervaring, kennis, kunde en culturele achtergrond. Hierbij horen ook mensen met een arbeidsbeperking of aandoening. Wij geloven in de kracht van een divers personeelsbeleid en dat dit leidt tot een beter werkende arbeidsmarkt. Daarom ondersteunen wij discriminatie niet.” 

Deze tekst heeft PDZ Uitzendbureau opgenomen in het anti-discriminatie statement. Dit statement staat vermeld op onze website, wordt gedragen door iedereen binnen onze organisatie en zegt daarmee iets over wie wij zij. We hebben een actief beleid om diversiteit te bevorderen en discriminatie tegen te gaan. 

In oktober 2018 heeft de ABU de campagne 'Werk jij mee? Zeg nee' gelanceerd. De campagne is onderdeel van het Actieplan diversiteit arbeidsmarkt dat door het ABU-bestuur en de leden is vastgesteld. De campagne is gericht op de medewerkers van de leden die direct contact hebben met opdrachtgevers. PDZ heeft in de Denktank Diversiteit van de ABU een actieve rol ingenomen. De website www.werkjijmeezegnee.nl is de centrale plek waarop informatie te vinden is over het herkennen van discriminerende verzoeken, tips over hoe hiermee om te gaan in de vorm van o.a. video’s en veel achtergrondinformatie. De site is op verzoek van en in samenwerking met leden gemaakt, maar voor iedereen (ook niet-leden) beschikbaar. Onze medewerkers op de vestiging vertellen u hier graag meer over.   

Onlangs heeft de ABU een mysterycall-onderzoek laten uitvoeren onder haar leden. Tijdens het mystery call-onderzoek is telefonisch gevraagd “Wij hebben liever geen kandidaten van buitenlandse komaf, kunt u daar rekening mee houden bij de selectie?” Onder de leden van de ABU is 87% niet meegegaan met dit verzoek. Dit is een grote sprong voorwaarts als we kijken naar de resultaten van eerder onderzoek. Als PDZ Uitzendbureau zijn we zeer verheugd te melden dat wij het beter doen. Met een score van 100% kunnen we oprecht zeggen dat we niet ingaan op discriminerende verzoeken!