Bekijk desktop versie

Wie zijn wij?

Of je nu tijdelijke ondersteuning kunt gebruiken of op zoek bent naar vaste medewerkers: wij werven en selecteren goed gekwalificeerde kandidaten die altijd passen binnen de organisatie en bedrijfscultuur.Lokaal verbindendPDZ is opgericht in 1977, oorspronkelijk om opdrachtgevers uit de industrie- en logistieksector te helpen aan geschikte...

Lees verder

Aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen

Dinsdag, 28 maart 2017 02:13
Aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen bron: ABU

ABU, Cedris, NRTO en OVAL, vier brancheorganisaties die werken in het hart van de arbeidsmarkt, komen met een gezamenlijk aanbod aan een nieuw kabinet en sociale partners om een leven lang ontwikkelen voor iedereen in Nederland mogelijk te maken. Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, nam het aanbod in ontvangst. Het gaat om een Periodieke Arbeidsmarktscan (PAS) voor inzicht in de eigen arbeidsmarktpositie, loopbaanwinkels voor advies en een Persoonlijke Ontwikkelrekening om scholing te bekostigen. Hierdoor kunnen mensen onafhankelijk van contract, werkgever of overheidsregeling zelf de regie gaan voeren over hun loopbaan. Dat komt hun inzetbaarheid ten goede.

En dat is hard nodig. Kennis veroudert steeds sneller en tegelijkertijd moet iedereen langer werken. Mensen moeten zich dus blijven ontwikkelen om op de steeds veranderende arbeidsmarkt een plek te kunnen krijgen of te houden. De koepels vinden dat er tot nu toe te weinig impulsen zijn om dit mogelijk te maken. Hun aanbod moet het tij keren en leiden tot een cultuuromslag.

De initiatiefnemers pleiten voor een Periodieke Arbeidsmarktscan (PAS) voor iedereen: werkenden en werkzoekenden. Deze brengt hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt in kaart. ‘Loopbaanwinkels’ moeten deze PAS aanbieden en werkenden en werkzoekenden vervolgens ondersteunen bij verbetering van hun arbeidsmarktpositie.

Persoonlijke Ontwikkelrekening
Een Persoonlijke Ontwikkelrekening biedt werkenden en werkzoekenden de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijk te sparen voor hun ontwikkeling. Werkgevers, sociale partners en de overheid kunnen geld of europunten hierop storten. De eigenaar van de persoonlijke ontwikkelrekening heeft zelf de regie over deze rekening.

Lager- en middelbaaropgeleiden met een Persoonlijke Ontwikkelrekening kunnen rekenen op extra financiële ondersteuning door de overheid tot een maximum van 5.000 europunten. Deze worden omgezet in euro’s als ze daadwerkelijk worden besteed. De koepels sluiten niet uit dat op termijn een extra bijdrage van de overheid ook naar andere groepen moet gaan.

Het aanbod van de koepels past bij de investeringsagenda die nodig is voor Nederland. Het faciliteert burgers en bedrijven en biedt de overheid de kans om collectieve middelen gericht in te zetten. Het moet leiden tot meer samenhangend beleid én uitvoering in de praktijk. ABU, Cedris, NRTO en OVAL bieden daarvoor hun expertise en ervaring aan.

Het aanbod is een nadere uitwerking van het statement Iedereen aan de slag dat de koepels vorig jaar juni lanceerden.

Lees hier Aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen.

Over de initiatiefnemers
ABU (De Algemene Bond Uitzendondernemingen) is dé belangenbehartiger voor arbeidsmarkt-intermediairs en leidend in de wereld van (flexibel) werk.

Cedris is de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. De leden van Cedris bieden en organiseren, in opdracht van rijk en gemeenten en in samenwerking met het bedrijfsleven, werk voor mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt.

NRTO (De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) is de brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland.

OVAL is de brancheorganisatie voor duurzame inzetbaarheid, waarbij arbodiensten, interventiebedrijven, outplacement- en loopbaanbedrijven, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties zijn aangesloten.

De Argumentenfabriek ondersteunde de initiatiefnemers.

Onderwerpen

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen